+420 603 590 978

CHOV, VÝCVIK A VYUŽITÍ CHLADNOKREVNÝCH KONÍ

Kniha nabízí čtenářům řadu odborných informací z oblasti chovu, výcviku a využití chladnokrevných koní včetně základních informací o působení chovatelských organizací a institucí, které v současnosti chov chladnokrevných koní organizačně a legislativně zajišťují.

Srozumitelným způsobem jsou zde shrnuty základní informace potřebné pro chov těchto koní a zejména začínajícím chovatelům a majitelům nabízí správnou orientaci v jejich aktivitách a zkušeným chovatelům rozšíření jejich znalostí o aktuální poznatky.

Recenzní posudek na knihu zpracoval doc. Ing. Drahoslav Misař, CSc.: „Publikace Chov, výcvik a využití chladnokrevných koní nabízí chovatelům a majitelům správnou orientaci v jejich aktivitách. Doporučuji jim využít této formy osvěty k optimalizaci chovu v současných podmínkách.“

V2, formát 165 x 235 mm, 288 stran
Texty: čeština
Vydal: foto & nakladatelství: Ing. Dalibor Gregor