+420 603 590 978

Výstava velkoplošných fotografií s tematikou dětí s Downovým syndromem

Výstava velkoplošných fotografií s tematikou dětí s Downovým syndromem

V rámci mezinárodního projektu KONĚ DĚTEM se uskutečnila výstava velkoplošných fotografií Dalibora Gregora s tematikou dětí s Downovým syndromem pod názvem „POZOR, VYLETÍ KŮŇ!“

Výstava byla slavnostně zahájena v prostorách Klubu závodiště v Pardubicích během mezinárodní výstavy KONĚ V AKCI. Při této příležitosti byla rovněž slavnostně pokřtěna stejnojmenná kniha. Knihu pokřtila paní Markéta Vosátková z časopisu Jezdectví.

Výstavu si mohli zájemci rovněž prohlédnout v prostorách „VIDA! Science centrum,“ v Brně, kde ji slavnostně zahájil Mgr. Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví za účasti vážených hostů z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, z Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, zástupců statutárního města Brna, starostů vybraných obcí, ředitelů škol, vedoucího katedry speciální pedagogiky pedagogické fakulty MU v Brně a další zástupců této fakulty, primářky oddělení lékařské genetiky dětské nemocnice FN Brno a dalších milých hostů.